#
0 kết quả
#

Menu

Container Optimized
Giới thiệu

Container là giải pháp đóng gói, chuyển giao ứng dụng giữa các môi trường máy tính khác nhau như từ máy tính của lập trình viên lên môi trường chạy thực tế, hay từ máy chủ riêng lên máy chủ ảo … Container tạo ra một môi trường độc lập chứa các thư viện thực thi, thư viện hệ thống, mã nguồn giúp ứng dụng có thể chạy được mà không phụ thuộc vào phần cứng, hệ điều hành.

CMC Cloud Container Optimized là dịch vụ cho phép bạn quản lý, chạy các ứng dụng Docker/Kubernetes được xây dựng trên máy ảo CMC Cloud. Nó sẽ loại bỏ việc cài đặt, quản lý, mở rộng, cấu hình container cluster, giúp bạn chỉ tập trung vào phát triển ứng dụng của mình.

Use Case phổ biến
Website có lượng truy cập lớn
Đối với các website có lượng truy cập lớn hoặc lượng truy cập tức thời tăng đột ngột trong thời gian ngắn. CMC Cloud Container Optimized cung cấp giải pháp tự động mở rộng các ứng dụng Docker/Kubernetes tích hợp với Load Balancer giúp bạn quản lý lưu lượng truy cập dễ dàng.
Kiến trúc giải pháp
CMC Cloud cung cấp giải pháp Container Optimized kết hợp với server load balancer và cloud database cho các ứng dụng cần xử lý với lượng truy cập lớn
#
Các thành phần chính
#
Load Balancer
Giúp cân bằng tải đến các container, giúp hệ thống chạy ổn định trong các tình huống cao điểm
#
CMC Cloud Container Instances
Chạy các ứng dụng đóng gói Docker/Kubernetes dễ dàng mở rộng, nhân bản một cách nhanh chóng theo lưu lượng sử dụng.
#
Cloud Database
Với khả năng đáp ứng tốt, dễ dàng sao lưu backup
Key Product & Services
#
Server Load Balancer
Với khả năng chịu tải cao, quản lý lương truy lớn, thời gian đáp ứng nhỏ. Server Load Balancer giám sát trạng thái của các server để tự động phân phối truy cập đến từng server
#
Elastic Compute Service
Khởi tạo nhanh chóng, dễ dàng sử dụng, khả năng mở rộng cấu hình tùy theo yêu cầu
#
Database as a service
Dịch vụ database trên cloud với các tính năng tự động giám sát, báo cáo, backup, khôi phục sau sự cố.
Resources
#
Giải pháp load balancing của HAProxy
Download
#
Ứng dụng container
Download
#
Ứng dụng container
Download
#
Contaner mysql của uber
Download
Community