Trong giải pháp, Dịch vụ lưu trữ đối tượng (OSS) được sử dụng để lưu trữ trực tiếp các luồng video, loại bỏ việc phân mảng các video. IP Camera có thể truy cập OSS trực tiếp bằng cách sử dụng các khóa truy cập tài khoản Cloud qua Token Service (STS). Với một khóa tạm thời, một IPC vẫn có thể truy cập trực tiếp OSS mà không có nguy cơ rò rỉ mã khóa.
Tính năng liên kết đối tượng của OSS cho phép liên kết các file hiện có mà không mất dữ liêu đã lưu trữ. Tính năng này cho phép lưu trực tiếp luồng video. Ngoài ra, nội dung tải lên có thể được truy cập ngay cả khi đối tượng (tệp tin) này chưa được ghi hoàn toàn, cho phép lưu trữ lên tệp tin tức thời và phát lại video.