#
0 kết quả
#

Menu

Telecommunication
Hiện trạng và thách thức

Các doanh nghiệp viễn thông đang phải tham gia cuộc đua điện toán đám may theo hai hướng, vừa cung cấp dịch vụ điện toán đám mây cho khách hang của mình lại vừa sử dụng điện toán đám mây trong mạng lõi. Các quy định quản lý trong lĩnh vực viễn thông có thể tạo ra những khó khan, thách thức khi áp dụng chức năng NFV và áp dụng kiến trức điện toán đám mây trong mạng lõi, các doanh nghiệp viễn thông có thể ảo hoá mạng ở mực hạn chế trong mộ số thành phần của mạng do quy định nghiêm ngặt trong viễn thông.

Trong đó, đặc biệt liên quan đến vấn đề bảo mật, làm sao các doanh nghiệp viễn thông có thể chứng minh được ứng dụng mạng ảo hoá sẽ có cùng mức độ tin cậy như sử dụng phần cứng vật lý trong đáp ứng các chỉ tiêu nghiêm ngặt của ngành này như khả năng tự phục hồi, thời gian hoạt động, an minh mạng và các vấn đề khác. Việc đảm bảo chất lượng dịch vụ là vấn đề sẽ phải đối mặt. ảo hoá các chức năng mạng mà vẫn phải đảm bảo năng lực mạng lưới sẽ tạo ra những khó khan cho các DN viễn thông là họ sẽ phải quản lý hệ thống như thế nào, chẳng hạn như mua NFV từ đơn vị thứ ba và đưa nó lên hệ thống cloud thì ai sẽ chịu trách nhiệm nếu các chỉ tiêu liên quan đến năng lực mạng lưới hoặc vấn đề an ninh khôgn được đảm bảo. Hiện nay, ứng dụng ảo hoá thường gặp các vấn đề liên quan đến năng lực và giới hạn trong mở rộng hệ thống.

Các quy định về pháp lý

Thông tu 35,36... quy định về pháp lý được các bộ ban ngành đưa vào ngày 12/1/2008

#
Network Function Virtualization
NFV là một platform ảo hoá chức năng mạng (Network Function Virtualization) được tích hợp đầy đủ nhiều mô đun. Nó có khả năng cung cấp các phép tính toán, lưu trữ, mạng, quản lý và năng lực hoạt động. NFV giúp tăng tốc quản lý thời gian đối với doanh thu, tự động hóa vòng đời dịch vụ và đơn giản hóa hoạt động quản lý - trong khi đó giảm chi phí cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng mạng. NFV đang ngày càng thu hút sự quan tâm của những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, bởi nó có khả năng tang tóc được dịch vụ truyền tin trong khi giá thành lại rất thấp.
#
High Performance Computing
High Performance Computing là một dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về khả năng tính toán và xử lý dữ liệu của dịch vụ và ứng dụng. CMC Cloud cung cấp dịch vụ High Performance Computing dựa trên cơ sở hạ tầng của CMC nhằm cung cấp cho người dùng nền tảng điện toán đám mây hiệu suất cao đáp ứng hầu hết nhu cầu người sử dụng
#
CMC HPC
  • IaaS với RAM cao (Phục vụ cho các ứng dụng cần RAM lớn như ứng dụng Hàng đợi)
  • IaaS với CPU cao (cho hệ thống Database)
  • IaaS với HDD lớn (tổng dung lượng lớn hợc IOPS cao như Video Streaming)
  • IaaS với GPU (phục vụ cho các ứng dụng cần đến GPU như Big data, Transcode)
  • IaaS với Network lớn (phục vụ như cầu Streaming như game show, CDN)
  • IaaS với Network lớn (phục vụ như cầu Streaming như game show, CDN)
Key Product & Services
#
Elastic Compute
#
Object Storage Service
#
Web Application
#
Map-Reduce
#
Database cluster service
Get $ 300 New User Bank & Finance
Resources
#
Hadoop Cluster Setup
Download
#
Install MongoDB Enterprise on Red-hat
Download
#
Hadoop Cluster Setup
Download
Community